Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoimintaa Kilonpuiston koululla

Tukioppilastoimintaa lähikouluilla

Tukioppilaat  ovat  yläkoulun  8.  tai  9.  –luokkalaisia  vapaaehtoisia,  jotka  tukevat  koulun 7. luokkalaisia sekä edistävät hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

MLL  järjestää  tukioppilasohjaajien  sekä tukioppilaiden koulutusta  ja kehittää  toiminnassa  käytettäviä erilaisia  aineistoja. Paikallisesti MLL  Laaksolahti  tukee  lähikoulujemme tukioppilastoimintaa rahallisesti €100 / vuosi / koulu.

Olemme järjestäneet alueemme koulujen tukioppilastapaamisen. Tapaamisessa tukarit saivat kertoa oman koulunsa tukaritoiminnasta sekä kuulla uusia ideoita muiden koulujen tukaritoiminnasta. 

Tukioppilaat tekevät todella arvokasta työtä! Tukarit järjestävät uusille oppilaille ryhmäytymispäiviä sekä erilaisia teematempauksia: mm. ryhmäytyspäivän, tukaridisco, leffapäivä, Halloween-riehan sekä Ystäväpäivän halisydäntempaus. Näiden lisäksi esim. Karakallion tukioppilaat kertovat, että "tukarit ovat olleet tänä lukuvuonna mukana yhteisöllisessä oppilashuollossa ja tästä olemme saaneet hyvää palautetta oppilashuollon aikuisilta. Lisäksi tukarit ovat pitäneet teemoittain aamunavauksia säännöllisesti: mm. rasismista, vuorovaikutuksesta, ennakkoluuloista, ystävyydestä, kielitietoisuudesta ja Karzi-hengestä."  Todella monipuolista toimintaa! "Tukaritoiminnan kautta on ollut kivaa päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ysiluokilta sekä seiskaluokilta. Olemme päässeet myös haastamaan itseämme uudenlaisissa tilanteissa", kertovat aktiiviset Kilonpuiston koulun tukarit. 

Lue tarkemmin tukioppilaiden järjestämästä toiminnasta tukioppilaiden / tukariohjaajan itsensä kertomana:

Tietoa tukioppilastoiminnasta MLL:n sivuilla:

http://www.mll.fi/nuortennetti/tukarit/faktaa/
http://www.mll.fi/kasvattajille/tukioppilastoiminta/

MLL Laaksolahden tukioppilastoiminnasta vastaa Nina Nykvist.